Przetargi - Pluszowy Miś
 

Przetargi

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Przebudowa lokalu użytkowego w parterze budynku przy ul. Kozanowskiej 28 we Wrocławiu na placówkę żłobkową Pluszowy Miś” w ramach naboru dotacyjnego RPO Dolnego Śląska - Oś Priorytetowa: 6, Działanie: 6.1, Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF zachęcamy do składania ofert przez potencjalnych dostawców. Numer projektu RPDS.06.01.02-02-0005/16.

SPIS ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

2017-01-05  Pobierz Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2017
2017-01-05  Pobierz Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/2017 – Formularz ofertowy
2017-01-05  Pobierz Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/2017– Zakres prac remontowo-budowlanych
2017-01-05  Pobierz Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/2017– Zakres dostaw
2017-01-05  Pobierz Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/2017– Projekt umowy

WYBÓR OFERENTA:

Spośród złożonych ofert, w dniu 23.01.2017r. wybrano oferenta na realizację projektu RPDS.06.01.02-02-0005/16.